torek, 9. junij 2015

Zdravo vodenje

Že leta nas opozarjajo, da se starostna struktura prebivalstva v Evropi močno spreminja v smer staranja prebivalstva. Slovenija ni izjema. Statistične raziskave in napovedi Eurostata kažejo, da se delež prebivalstva starejšega od 60 let povečuje na račun mlajših generacij. Za delovno okolje to pomeni, da bo delež starejših delavcev vedno večji.


Prispevek k napredku in uspešnosti podjetij bo vedno bolj odvisen od delavcev v starostnem obdobju 40-50 let in več. Vodje imajo velik vpliv na zdravje zaposlenih. V prvi vrsti pa morajo ostati zdravi sami.
Delati ,biti kreativni in nasploh sposobni za delo bomo morali biti dlje. 

Naše zdravje in zdravje zaposlenih bo vedno bolj pomembna tema. 
Zdravje starejših od 40 let bo v prihodnosti tudi konkurenčna prednost.


Kot zdravje razumemo ne samo fizično temveč tudi psihično zdravje.

Fizično zdravje se kaže preko telesa. Počutimo se dobro, smo v dobri fizični kondiciji in polni energije za delo. 
Psihično zdravje se kaže v našem mentalnem stanju. Smo dobre volje, pozitivno naravnani, motivirani za delo.


Population_pyramids,_EU-28,_2013_and_2080_(1)_(%_of_the_total_population)_YB14.jpg
Razdelitev in  projekcije starostne populacije v % 2013-2080 po Eurostatu

Največji sovražnik našemu zdravju je stres.


Stres - je odziv organizma na dražljaje iz okolja s pojavom napetosti. Če je človek sposoben stres obvladati, ta napetost popusti in ne pušča trajnih posledic. V primeru dolgotrajne izpostavljenosti stresu, pride pri posamezniku do čezmernega odziva, ki se izraža na fizični, vedenjski ali psihološki ravni. Takšni odzivi lahko privedejo do škodljivih posledic v obliki bolezni, čustvenih težav in slabše opravljenega dela.

Po raziskavah Semmerja, Jacobshagena & Laurenza je glavni vir stresa v delovnem okolju občutek nesposobnosti in nespoštovanja.  
Napadeni so naši glavni motivatorji in viri naše samopodobe: sprejetost, pripadnost, razvoj, občutek uspešnosti…


Občutek (ne)uspešnosti in (ne)spoštovanja krepi ali slabi zdravje

izgorevanje.jpgVodje na vseh nivojih imajo velikanski vpliv na dva najpomembnejša vira stresa pri sodelavcih: neuspešnost in nespoštovanje.

S pravilnim procesom vodenja  gradimo občutek uspešnosti pri sodelavcih. Spoštovanje pa je posledica medsebojnega odnosa, ki ga zgradimo s sodelavcem.
Večinoma se vodje ukvarjajo s procesi in zanemarjajo pomen odnosov.Med orodji, ki jih vodja uporablja v procesu vodenja, je zastavljanje kvalitetnih ciljev eno izmed najpomembnejših. V ciljih morajo sodelavci videti ne samo možnost, zmožnost temveč tudi smisel in njihovo vlogo in prispevek. Dobrih ciljev ne delegiramo ampak jih sodelavci sami sprejmejo oz. sokreirajo. Najvišji cilj vseh ciljev v podjetju je poslanstvo in vizija  podjetja. Daje nam usmeritev in smisel. Vsi sodelavci ga morajo poznati in razumeti.
S pravilno pohvalo, grajo vodja na primeren način pokaže sodelavcem ali so uspešni ali ne. Ali dosegajo zastavljene cilje. Pohvala je zlato, ki nič ne stane. Graja je usmerjena na vedenje in ne na osebo. Tako ohranimo spoštovanje do osebe in primerno usmerjamo vedenje. Metodi,ki jih lahko uporabite sta sendvič povratna informacija  in konkretna  osebna takojšnja pohvala.

Iskreno zanimanje za sodelavce in sprejemanje, da so lahko tudi različni, je ključ do medsebojnega spoštovanja. Poznavanje osebnosti in razlog zakaj se nekdo tako vede je lahko ključno za razumevanje in odnose.
Osebnostnih vprašalnikov je mnogo. Sam pri delu najraje uporabljam SDI, ki temelji na teoriji zavedanja odnosov.
Največji vir nezdravega okolja  so naši odnosi z drugimi. Pri tem je zelo pomembno ali so vsem znane glavne vrednote podjetja in ali jih resnično 100% upoštevamo vsi do zadnjega.

Ne pozabite, da po raziskavah večina ljudi zapušča podjetje zaradi slabih odnosov do sodelavcev in vodij.Za svoje zdravje je vsak odgovoren v prvi vrsti sam

Kaj lahko naredimo sami za svoje zdravje  oz zmanjšanje stresa? V prvi vrsti povečajmo odpornost na stres.1. Krepitev telesa
Posledice dolgotrajnega  stresa se kaže v obliki  zmanjšanih, telesnih in mentalnih sposobnosti. Zniža se zmožnost za delo. Povečuje se absentizem.
S tem, ko krepimo telo povečamo odpornost telesa. Posledično se nam zaradi tega poveča tudi mentalna odpornost na stres saj imamo občutek, da smo zdravi, močni in sposobni.
Sem spadajo vse aktivnosti , ki povečujejo našo telesno kondicijo:
  • Ukvarjanje z različnimi športi: tek , kolesarjenje, nogomet, plavanje, košarka…
  • Fitness, aerobika  in druge skupinske vadbe…
  • Vadba borilnih veščin karate, judo,  boks, …
  • Joga, Tai-chi, chi-gong…
  • Ples , fizično delo na vrtu, sprehodi….
tai chi.jpg

Predvsem je pomembno, da pri športu uživate in si s prekomerno vadbo ne škodujete.


2. Mentalno sproščanje in miselno naravnavanje
Stres sproži naša podzavestna miselna reakcija na nekaj kar nas ogroža. Telo se napne in se pripravi na boj ali beg. V normalnih okoliščinah je to kratkotrajno. Človek je edino bitje ki,lahko stresne reakcije podoživlja v mislih čeprav se ne dogajajo v fizični obliki. Tako si podaljšuje  ali kreira stresno fazo v nedogled in tako ustvari nezdravo okolje.
meditacija tm.jpg


Mentalno sproščanje

S pomočjo mentalnega sproščanja si priborimo prepotreben čas, da se telo sprosti in regenerira. Najbolj obsežno mentalno sproščanje je nočni spanec.
Obstaja veliko različnih tehnik meditacij. Najbolj znanstveno raziskana je transcendentalna (integralna)  meditacija. Samo jo prakticiram že 8 let. Namen  meditacije je umirjanje nemirnih misli in končno doseganje stanja brez misli. Rezultat je popolna sprostitev mentalna in fizična.
Večina meditacij oz. bolj koncentracij  poteka v obliki miselne koncentracije na nekaj. S tem zaposlimo naše begajoče misli s preprostimi nalogami. Pri avtogenem treningu se npr. koncentriramo na določene dele telesa in jih sproščamo. Podobne postopke izvajamo  tudi pri začetkih vadbe nekaterih jog. 
Zelo učinkovito pri sproščanju je tudi zavestno dihanje. Ena od metod je pranajama kjer izmenično dihamo skozi nosnici. Dihanje je vedno prva pomoč, ki umirja ob stresu.
Kot meditacijo- koncentracijo bi lahko razumeli tudi umirjeno vadbo kjer so znana zaporedja gibov: ples, joga, tai-chi, chi-gong.

Miselna naravnanost

Pozitivno razmišljanje, iskanje pozitivnih strani v našem življenju, zdrava samopodoba , zdrava samopohvala je prava pot za zmanjšanje novodobnega stresa. Metoda je še najbolj učinkovita  saj delujemo pri glavnem viru stresa, ki je v vaših mislih. Pravijo , da je vse v glavi.
Slovenci imamo s tem velike izzive, ki izvirajo iz okolja. Ali so vas starši velikokrat pohvalili? Ali so vam pokazali da vas imajo brezpogojno radi. Smo bolj deloven in manj  čustven narod. Posledica je manjša samopodoba. Manj se cenimo. Menimo, da nismo tako sposobni, da ne zmoremo. To so miselni vzorci stresa.
Prva stopnja je, da se zaveste vaših notranjih dialogov. Opazovanje vaših lastnih misli brez obsojanja vam lahko pokaže vzorce vašega razmišljanja, ki jih lahko dolgoročno preprogramirate.
Rezultat je zdrav odrasel pogled na svet, sebe in izzive. Predvsem se osredotočite na vaše dobre plati in aktivno razmišlajte o tem kje  vse ste že uspeli v življenju. Negativne izkušnje pa so velik vir učenja. 
Če  naredite samo nekaj od tega, bo rezultat zdravje v starosti.

Sam redno prakticiram že 10 let večino tega kar sem napisal. Rezultat je 100% zdravje ugotovljeno na preventivnem pregledu pri 50 letih in  odlična fizična kondicija.


Andrej Plevnik, udis, NLP coach


neways235x75.jpg
Programi, ki bodo ohranili in pozitivno vplivali na zdravje zaposlenih v vašem podjetju.


Management trening stopnje M1
5-dnevni program vam bo v razdobju pol leta dal orodja in znanja kako zdravo voditi sodelavce in sebe. Orodja boste uporabili v praksi . Ves čas sem vam na voljo kot coach.


Voditi zdravo
2-dnevni trening vam bo dal orodja kako prepoznati stres, vzroke za nastanek stresa in orodja kako se lahko izognete stresu  ali povečate odpornost na stres. Dal vam bo SOS orodja za hitro pomoč sebi in sodelavcem.


Zavedanje odnosov delavnica SDI
vam bo odprla obzorja in dvignila vašo tolerantnost in razumevanje drugačnih oseb. Zmanjšali boste jakost in število konfliktov v vašem delovnem okolju.Želim več informacij

Ni komentarjev:

Objavite komentar